გახდი საბუკოს მოხალისე

შენი მონაცემები შეინახება საბუკოს მოხალისეობის მსურვლთა ბაზაში და მასზე წვდომა ექნებათ მხოლოდ საბუკოს თანამშრომლებს.

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის "საბუკო" ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციაა. ჩვენ ვართ BirdLife international-ის, მსოფლიოს უმსხვილესი ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციის პარტნიორი საქართველოში. საბუკოს მისიაა ველური ბუნებისა და ჰაბიტატების დაცვა, კონსერვაცია და აღდგენა საქართველოში; საზოგადოების მიერ ბუნების დაფასების გაზრდა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების წახალისება. 2023 წლიდან ორგანიზაცია გეგმავს ახალგაზრდებს მისცეს შესაძლებლობა მოხალისეობრივად ჩაერთონ საბუკოს პროექტებში და განავითარინ თავიანთი თავი სხვა და სხვა მიმართულებით ასევე მიიღონ გამოცდილება და ცოდნა საველე და საოფისე საქმეში, გამოიყენონ თანამდეროვე ტექნიკა და მეთოდები ეფექტური მონიტორინგის და ანალიზის განსახორციელებლად.

Field is required!
Field is required!
სახელი
Field is required!
Field is required!
ასაკი
Field is required!
Field is required!
მაინტერესებს:
Field is required!
Field is required!
თვეში/წელიწადში რამდენი საათი შეგიძლიათ გამოყოთ მოხალისეობის საქმიანობისთვის?
Field is required!
Field is required!
გვარი
Field is required!
Field is required!
განათლება
Field is required!
Field is required!
რამდენ ხანს გსურთ მოხალისეობა?
Field is required!
Field is required!
თქვენი ელ-ფოსტა
Field is required!
Field is required!
მობილურის ნომერი
Field is required!
Field is required!
დამატებითი კომენტარი ან კითხვა...
Field is required!
Field is required!

ჩვენი მოხალისეების ისტორიები

კონტენტი ჯერჯერობით არ არის