ცხვრისა და ცხვრის შემდგომი პროდუქტების პოტენციალის მიმოხილვა

მეწარმეების წარმატებისთვის, ადგილობრივი ბაზრის გარდა, ექსპორტიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, ინფორმაციის ნაკლებობამ, პროცედურების სიმრავლემ თუ უცხო ტერმინოლოგიამ, შესაძლოა, ეს პროცესი გაართულოს.

სწორედ ამიტომ, ექსპორტის განვითარების ასოციაციასთან ერთად, ვიწყებთ ცხვრისა და ცხვრის შემდგომი პროდუქტების პოტენციალის მიმოხილვას.

შევისწავლით ევროკავშირისა და Gulf-ის ქვეყნების (საუდის არაბეთი, ომანი, ქუვეითი, კატარი, სხვ.) ბაზრებს, კანონმდებლობას, დოკუმენტაციებს, სტანდარტებს და უახლოეს მომავალში ექსპორტით დაინტერესებულ ფერმერებს ადაპტირებულ ყველა საჭირო ინფორმაციას მივაწვდით.

 იქამდე კი, შეგიძლიათ საბუკოს მომზადებულს ცხვრის სექტორის მიმოხილვის ანგარიშს გაეცნოთ

See Less

ასევე გაეცანით

ცხვრისა და ცხვრის შემდგომი პროდუქტების პოტენციალის მიმოხილვა

მეწარმეების წარმატებისთვის, ადგილობრივი ბაზრის გარდა, ექსპორტიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, ინფორმაციის ნაკლებობამ, პროცედურების სიმრავლემ თუ უცხო ტერმინოლოგიამ, შესაძლოა, ეს პროცესი გაართულოს.

სწორედ ამიტომ, ექსპორტის განვითარების ასოციაციასთან ერთად, ვიწყებთ ცხვრისა და ცხვრის შემდგომი პროდუქტების პოტენციალის მიმოხილვას.

შევისწავლით ევროკავშირისა და Gulf-ის ქვეყნების (საუდის არაბეთი, ომანი, ქუვეითი, კატარი, სხვ.) ბაზრებს, კანონმდებლობას, დოკუმენტაციებს, სტანდარტებს და უახლოეს მომავალში ექსპორტით დაინტერესებულ ფერმერებს ადაპტირებულ ყველა საჭირო ინფორმაციას მივაწვდით.

 იქამდე კი, შეგიძლიათ საბუკოს მომზადებულს ცხვრის სექტორის მიმოხილვის ანგარიშს გაეცნოთ

See Less

ასევე გაეცანით