ტენდერი დარგოლვის შესახებ ვიდეო გაკვეთილის მოსამზადებლად

საბუკო ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციაა, რომელიც 2014 წელს ველური ბუნების კონსერვაციის ქართულმა ცენტრმა დააარსა. ჩვენ ვართ BirdLife-ის, მსოფლიოს მსხვილესი ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციის ადგილობრივი პარტნიორი.

საბუკოს მისიაა ველური ბუნებისა და ჰაბიტატების დაცვა, კონსერვაცია და აღდგენა საქართველოში; საზოგადოების მიერ ბუნების დაფასების გაზრდა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების წახალისება.

06.2020 წლიდან, საბუკო ახორციელებს გარემოს ერთობლივ მონიტორინგს შავი ზღვის აუზში. პროექტი მიმართულია დაცულ ტერიტორიებზე ტრანსსასაზღვრო გარემოს მონიტორინგის მონაცემენბზე ინფორმაციის წვდომის ამაღლებაზე.

საბუკო აცხადებს ტენდერს ვიდეო გაკვეთილის მოსამზადებლად.

თემატიკა: ფრინველთა დარგოლვა

მოთხოვნები:

 • სერვისის მომწოდებელმა, დამკვეთს უნდა ჩააბაროს შესრულებული სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის ვადაში ( კალენდარული);
 • სერვისის მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დამკვეთის მიერ გაზიარებული მასალის გამოყენებით, მოთხოვნილ ვადებში ქოფირაითინგის მომსახურების გაწევა, (ვიდეოს ილუსტრირებული გზამკვლევი) როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენებზე;
 • კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს დამკვეთის მიერ გაზიარებული საკომუნიკაციო მესიჯის მიხედვით მოთხოვნილ ვადებში ვიდეო გაკვეთილის ჩაწერა;
 • ტენდერში მონაწილე კომპანიიებმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის ინფორმაცი/დოკუმენტაცია:
  • პორტფოლიო;
  • დავალებასთან შესაბამისი ნამუშევრები;
  • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • საჭიროა მომწოდებელს შეეძლოს პროდუქტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვიდეოს სტილის განსაზღვრა, ვიდეოს სცენარის შექმნა, ვიდეო შინაარსის სტრატეგიულად, სწორად განაწილება;
 • უპირატესობა მიენიჭება კომპანიას/ორგანიზაციას რომელსაც აქვს გარე სივრცეში  გადაღების გამოცდილება.
 • ვიდეოს ხანგრძლივობა – 20-30 წუთი;
 • კომპანიამ თავად უნდა უზრუნველყოს ვიდეოს გადაღებისთვის საჭირო ყველა ლოჯისტიკური საკითხი.

სატენდერო პერიოდის დასრულებიდან  3 დღეში გამოვლინდება ტენდერის გამარჯვებული და გაფორმდება  ხელშეკრულება;

წინადადებების მიღების დაწყება: 09/06/2022 18:00

წინადადებების მიღების დასრულება : 23/06/2022 18:00

პრეტენდენტებმა წინადადება უნდა წარმოადგინონ : დ.ღ.გ-ს გარეშე ლარში (დეტალური ინვოისი დამოწმებული უნდა იყოს კომპანიის ოფიციალური ბეჭდით).

მაქსიმალური ღირებულება : არ არის მითითებული

გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ინგლისურ ენაზე.დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება!

კითხვების შემთხვევაში, მოგვმართეთ – office@sabuko.ge; albina.mamedova@sabuko.org ან დარეკეთ 558 043 404.

სატენდერო წინადადება დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა გამოიგზავნოს მითითებულს ელექტრონულ მისამართზე.

ასევე გაეცანით

ტენდერი დარგოლვის შესახებ ვიდეო გაკვეთილის მოსამზადებლად

საბუკო ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციაა, რომელიც 2014 წელს ველური ბუნების კონსერვაციის ქართულმა ცენტრმა დააარსა. ჩვენ ვართ BirdLife-ის, მსოფლიოს მსხვილესი ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციის ადგილობრივი პარტნიორი.

საბუკოს მისიაა ველური ბუნებისა და ჰაბიტატების დაცვა, კონსერვაცია და აღდგენა საქართველოში; საზოგადოების მიერ ბუნების დაფასების გაზრდა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების წახალისება.

06.2020 წლიდან, საბუკო ახორციელებს გარემოს ერთობლივ მონიტორინგს შავი ზღვის აუზში. პროექტი მიმართულია დაცულ ტერიტორიებზე ტრანსსასაზღვრო გარემოს მონიტორინგის მონაცემენბზე ინფორმაციის წვდომის ამაღლებაზე.

საბუკო აცხადებს ტენდერს ვიდეო გაკვეთილის მოსამზადებლად.

თემატიკა: ფრინველთა დარგოლვა

მოთხოვნები:

 • სერვისის მომწოდებელმა, დამკვეთს უნდა ჩააბაროს შესრულებული სამუშაო ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის ვადაში ( კალენდარული);
 • სერვისის მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დამკვეთის მიერ გაზიარებული მასალის გამოყენებით, მოთხოვნილ ვადებში ქოფირაითინგის მომსახურების გაწევა, (ვიდეოს ილუსტრირებული გზამკვლევი) როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენებზე;
 • კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს დამკვეთის მიერ გაზიარებული საკომუნიკაციო მესიჯის მიხედვით მოთხოვნილ ვადებში ვიდეო გაკვეთილის ჩაწერა;
 • ტენდერში მონაწილე კომპანიიებმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის ინფორმაცი/დოკუმენტაცია:
  • პორტფოლიო;
  • დავალებასთან შესაბამისი ნამუშევრები;
  • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • საჭიროა მომწოდებელს შეეძლოს პროდუქტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვიდეოს სტილის განსაზღვრა, ვიდეოს სცენარის შექმნა, ვიდეო შინაარსის სტრატეგიულად, სწორად განაწილება;
 • უპირატესობა მიენიჭება კომპანიას/ორგანიზაციას რომელსაც აქვს გარე სივრცეში  გადაღების გამოცდილება.
 • ვიდეოს ხანგრძლივობა – 20-30 წუთი;
 • კომპანიამ თავად უნდა უზრუნველყოს ვიდეოს გადაღებისთვის საჭირო ყველა ლოჯისტიკური საკითხი.

სატენდერო პერიოდის დასრულებიდან  3 დღეში გამოვლინდება ტენდერის გამარჯვებული და გაფორმდება  ხელშეკრულება;

წინადადებების მიღების დაწყება: 09/06/2022 18:00

წინადადებების მიღების დასრულება : 23/06/2022 18:00

პრეტენდენტებმა წინადადება უნდა წარმოადგინონ : დ.ღ.გ-ს გარეშე ლარში (დეტალური ინვოისი დამოწმებული უნდა იყოს კომპანიის ოფიციალური ბეჭდით).

მაქსიმალური ღირებულება : არ არის მითითებული

გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ინგლისურ ენაზე.დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება!

კითხვების შემთხვევაში, მოგვმართეთ – office@sabuko.ge; albina.mamedova@sabuko.org ან დარეკეთ 558 043 404.

სატენდერო წინადადება დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა გამოიგზავნოს მითითებულს ელექტრონულ მისამართზე.

ასევე გაეცანით