სახეობალათინური დასახელებადაჭერილი ინდივიდების რაოდენობა
000
000
000
000
000