ჭაჭუნის აღკვეთილის ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა

ჭაჭუნის აღკვეთილში შეგიძლიათ იხილოთ ლეშიჭამია ფრინველთა  პირველი რესტორანი საქართველოში, ეწვიოთ ფრინველებზე დასაკვირვებელ ადგილს, დაბანაკდეთ საკარვე ტერიტორიაზე ან ესტუმროთ კოტეჯს.

მოცემული პუნქტების მოძებნა შესაძლებელია google map-ზე.

ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა “საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – საბუკო”-ს მეირ შეიქმნა. მისი მიზანი ჭაჭუნის აღკვეთილსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ჰაბიტატებისა და სახეობების აღდგენის ხელშეწყობაა.

პროექტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე პროგრამის ფარგლებში, დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან თანამშრომლობით 2021-2022 წლებში განხორციელდა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელი ხაზი – 153

ჭაჭუნას აღკვეთილის ადმინისტრაცია -ქ.დედოფლისწყარო, ბარათაშვილის ქ. N5  

ჭაჭუნას აღკვეთილში, მის გარშემო არსებულ ტერასებსა და გორაკებზე წარმოდგენილი ნათელი არიდული ტყეები, მდინარე ივრის ჭალის ტყე, ნახევრად უდაბნოსა და სტეპის მცენარეულობა საციცოხლოდ მნიშვნელოვან თავშესაფარს ქმნის აქ გავრცელებული სახეობებისთვის, მათ შორის ლეშიჭამია ფრინველებისთვის, რომლებთაც ამ ადგილიდან ყველაზე მოსახერხებლად შეგიძლიათ დააკვირდეთ.

ასევე გაეცანით

ჭაჭუნის აღკვეთილის ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა

ჭაჭუნის აღკვეთილში შეგიძლიათ იხილოთ ლეშიჭამია ფრინველთა  პირველი რესტორანი საქართველოში, ეწვიოთ ფრინველებზე დასაკვირვებელ ადგილს, დაბანაკდეთ საკარვე ტერიტორიაზე ან ესტუმროთ კოტეჯს.

მოცემული პუნქტების მოძებნა შესაძლებელია google map-ზე.

ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა “საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – საბუკო”-ს მეირ შეიქმნა. მისი მიზანი ჭაჭუნის აღკვეთილსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე არსებული ჰაბიტატებისა და სახეობების აღდგენის ხელშეწყობაა.

პროექტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე პროგრამის ფარგლებში, დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან თანამშრომლობით 2021-2022 წლებში განხორციელდა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელი ხაზი – 153

ჭაჭუნას აღკვეთილის ადმინისტრაცია -ქ.დედოფლისწყარო, ბარათაშვილის ქ. N5  

ჭაჭუნას აღკვეთილში, მის გარშემო არსებულ ტერასებსა და გორაკებზე წარმოდგენილი ნათელი არიდული ტყეები, მდინარე ივრის ჭალის ტყე, ნახევრად უდაბნოსა და სტეპის მცენარეულობა საციცოხლოდ მნიშვნელოვან თავშესაფარს ქმნის აქ გავრცელებული სახეობებისთვის, მათ შორის ლეშიჭამია ფრინველებისთვის, რომლებთაც ამ ადგილიდან ყველაზე მოსახერხებლად შეგიძლიათ დააკვირდეთ.

ასევე გაეცანით