განცხადებები

საბუკოს მოსაზრებები თაბაშირის ღია კარიერული წესით მოპოვების სკრინინგის დოკუმენტაციაზე

2024 წლის 8 ივლისს, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტომ გამოაქვეყნა ცხმორის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე, 9.396 ჰა ფართობზე, თაბაშირის მოპოვების სკრინინგის პროცედურის...

საბუკოს მოსაზრებები სს _ჩალიკ ჯორჯია ვინდის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტზე

სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ, კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილია 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა. საქმიანობის მიზანი არის ნიგოზას...

საბუკოს მოსაზრებები სამელიორაციო სისტემის მოწყობის პროექტზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ზამთრის საძოვრების გარდაქმნა მონოკულტურებად (ნუშის, ფსტისა და ზეთის ხილის პლანტაციები) თანდათან მასობრივ ხასიათს იღებს. შესაბამისად, საჭიროდ მიგვაჩნია, რომ...

საბუკოს განცხადება “უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ” კანონპროექტთან დაკავშირებით

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი “უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ” – „რუსული კანონი“ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და საქართველოს...

საბუკოს მოსაზრებები და წინადადებები საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე

საბუკომ მოამზადა მოსაზრებები და წინადადებები: საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე; კანონპროექტზე საქართველოს კანონში ,,სამრეწველო ემისიების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატებების...

საბუკოს განცხადება რიონის ხეობის მცველების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციასა და სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის შესახებ

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის-საბუკო ეხმიანება რიონის ხეობის მცველების მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ორგანიზებულ საპროტესტო აქციას და შპს ,,ეიჩ...

საბუკოს პოზიცია ბალდის კანიონის ბუნების ძეგლის ტერიტორიაზე დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტთან დაკავშირებით

20 ნოემბერი, 2023 დაცული ტერიტორიების სააგენტოს გამოცხადებული აუქციონის შედეგად, შპს ,,კანიონი 350“-ს იჯარით გადაეცა ბუნების ძეგლის ნაწილი და გაუფორმდა ტურისტული...

საბუკოს მოსაზრებები შპს „აგრო ჯონდის“ სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, შპს „აგრო ჯონდის“ მიერ დაგეგმილია სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ნაგებობის მშენებლობა. სისტემის მოწყობის მიზანი, სამომავლოდ, 315 ჰა ფართობზე...

საბუკოს მოსაზრებები E-70 საერთაშორისო გზის ბათუმის შემოვლითი – სარფის (თურქეთის საზღვარი) მონაკვეთის მშენებლობა ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია E70 მაგისტრალის ბათუმის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა, რომლის მიზანიც სატრანზიტო ნაკადის...

საბუკოს მოსაზრებები და წინადადებები საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე

საბუკომ მოამზადა მოსაზრებები და წინადადებები: საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე; კანონპროექტზე საქართველოს კანონში ,,სამრეწველო ემისიების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატებების...

საბუკოს მოსაზრებები საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამის (NEAP 4) პროექტთან დაკავშირებით

საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამა (2022 – 2026 წწ) საკვანძო დოკუმენტია გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროში....

არასამთავრობო ორგანიზაციები და დარგის ექსპერტები უარყოფითად აფასებენ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ შეტანილ ცვლილებებს

2022 წლის 17 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ კანონპროექტს  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში...

საბუკოს მოსაზრებები „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით

„ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამართლებრივ საფუძვლებს. კანონპროექტი, დღეისათვის, არსებული ხარვეზების გამოსწორების მნიშვნელოვან შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან, კანონპროექტში...

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით

საქართველოს პარლამენტში, მიმდინარე წლის 7 დეკემბერს, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრაზე, არასამთავრობო სექტორმა, მათ შორის საბუკომ, დააფიქსირა...

ტყის კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესახებ

მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა, პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ტყის კოდექსში შესატან ცვლილებებს. გვსურს, ყურადღება გავამახვილოთ ორ საკითხზე, კერძოდ:...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მოვუწოდებთ პარლამენტს, მხარი არ დაუჭიროს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში დელეგირებას

2021 წლის 6 ივნისს საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებულ იქნა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლითაც ცვლილებები უნდა შევიდეს გარემოსდაცვით სფეროში მოქმედ...

საბუკოს მოსაზრებები კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2013 წლების სამოქმედო გეგმა მოიცავს რამდენიმე სექტორს. ესენია: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა; ენერგიის...

საბუკოს მოსაზრებები ორჰუსის კონვენციის განხორციელების VI ეროვნული ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით

ორჰუსის კონვენციის განხორციელების მეექვსე ეროვნული ანგარიშის პროექტი არ მოიცავს რიგ საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია კონვენციის ეფექტიანი აღსრულებისთვის. ასევე, კონვენციით მონიჭებული უფლებებით...

საბუკოს მოსაზრებები თაბაშირის ღია კარიერული წესით მოპოვების სკრინინგის დოკუმენტაციაზე

2024 წლის 8 ივლისს, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტომ გამოაქვეყნა ცხმორის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე, 9.396 ჰა ფართობზე, თაბაშირის მოპოვების სკრინინგის პროცედურის...

საბუკოს მოსაზრებები სს _ჩალიკ ჯორჯია ვინდის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტზე

სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ, კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილია 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა. საქმიანობის მიზანი არის ნიგოზას...

საბუკოს მოსაზრებები სამელიორაციო სისტემის მოწყობის პროექტზე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ზამთრის საძოვრების გარდაქმნა მონოკულტურებად (ნუშის, ფსტისა და ზეთის ხილის პლანტაციები) თანდათან მასობრივ ხასიათს იღებს. შესაბამისად, საჭიროდ მიგვაჩნია, რომ...

საბუკოს მიმართვის საფუძველზე მოწვეულმა სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭომ ბალდის კანიონში დაგეგმილ პროექტზე იმსჯელა.

2024 წლის 15 იანვარს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა. სხდომა მთლიანად ბალდის...

საბუკოს მოსაზრებები შპს „აგრო ჯონდის“ სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, შპს „აგრო ჯონდის“ მიერ დაგეგმილია სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ნაგებობის მშენებლობა. სისტემის მოწყობის მიზანი, სამომავლოდ, 315 ჰა ფართობზე...

საბუკოს მოსაზრებები E-70 საერთაშორისო გზის ბათუმის შემოვლითი – სარფის (თურქეთის საზღვარი) მონაკვეთის მშენებლობა ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია E70 მაგისტრალის ბათუმის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა, რომლის მიზანიც სატრანზიტო ნაკადის...

საბუკოს შენიშვნები და მოსაზრებები შპს „პირველის“ 110 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით

რამდენიმე ქარის სადგურის მშენებლობაა დაგეგმილი კვერნაკის ქედზე, რომელზეც გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაცემულია, თუმცა თითოეული პროექტი პრობლემურია. მათზე გაცემული გადაწყვეტილებები კი, გასაჩივრებულია...

საბუკოს მოსაზრებები რუისის ქარის ელექტროსადგურის პროექტთან დაკავშირებით

2022 წლის 22 სექტემბერს, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე განსახილველად გამოქვეყნდა სკოპინგის ანგარიში, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში, სს „ვინდ ფაუერის“...

საბუკოს მოსაზრებები “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სახელმძღვანელო საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორისათვის” – შესახებ

„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სახელმძღვანელო საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორისათვის, ტრანსსასაზღვრო საკითხებზე განსაკუთრებული აქცენტით“, მოიცავს მნიშვნელოვან რეკომენდაციებსა და მეთოდოლოგიურ მითითებებს, თუმცა, არსებობს საკითხები,...