საგრანტო კონკურსი – საფრთხის ქვეშ მყოფი ლანდშაფტები

საფრთხის ქვეშ მყოფი ლანდშაფტების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს ცოდნის განვითარებისა და გამოყენებისათვის, რომლის ფარგლებშიც განაცხადის წარდგენა, ადგილობრივ დონეზე, ასევე შესაძლებელია საბუკოს პარტნიორების მიერ.

ცოდნის განვითარებისა და გამოყენების საგრანტო კონკურსის მიზანია საფრთხის ქვეშ მყოფი ლანდშაფტების პროგრამისა და კემბრიჯის კონსერვაციის ინიციატივის პარტნიორ ქსელებში არსებულ გამოცდილებასა და უნარებზე დაყრდნობით, ლანდშაფტის აღდგენის შესაძლებლობების ხელშეწყობა. საგრანტო კონკურსი დააფინანსებს პროექტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ადგილობრივ ორგანიზაციას, ღირებულებას ჰმატებენ ცალკეულ პროექტს და ასევე, ქმნიან რესურსებს ან ამაღლებენ ცნობიერებას ლანდშაფტის აღდგენის შესაძლებლობებისა და ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 80 000 ფუნტ სტერლინგს.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

საბუკოს საკონსულტაციო შეხვედრაზე დასასწრებად, გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

ასევე გაეცანით

საგრანტო კონკურსი – საფრთხის ქვეშ მყოფი ლანდშაფტები

საფრთხის ქვეშ მყოფი ლანდშაფტების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს ცოდნის განვითარებისა და გამოყენებისათვის, რომლის ფარგლებშიც განაცხადის წარდგენა, ადგილობრივ დონეზე, ასევე შესაძლებელია საბუკოს პარტნიორების მიერ.

ცოდნის განვითარებისა და გამოყენების საგრანტო კონკურსის მიზანია საფრთხის ქვეშ მყოფი ლანდშაფტების პროგრამისა და კემბრიჯის კონსერვაციის ინიციატივის პარტნიორ ქსელებში არსებულ გამოცდილებასა და უნარებზე დაყრდნობით, ლანდშაფტის აღდგენის შესაძლებლობების ხელშეწყობა. საგრანტო კონკურსი დააფინანსებს პროექტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ადგილობრივ ორგანიზაციას, ღირებულებას ჰმატებენ ცალკეულ პროექტს და ასევე, ქმნიან რესურსებს ან ამაღლებენ ცნობიერებას ლანდშაფტის აღდგენის შესაძლებლობებისა და ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 80 000 ფუნტ სტერლინგს.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

საბუკოს საკონსულტაციო შეხვედრაზე დასასწრებად, გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

ასევე გაეცანით