საბუკოს წერილი პარლამენტს პიროტექნიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით

საბუკომ წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, პიროტექნიკის გამოყენების მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით შექმნას სამუშაო ჯგუფი და საკანონმდებლო ცვლილებებსა და მკაცრ რეგულაციებზე იმსჯელოს. 

საბუკო იმედოვნებს, რომ შეიზღუდება პიროტექნიკის მასობრივად უკონტროლო გამოყენება. მზად ვართ სხვა ორგანიზაციებთან, სამინისტროებთან და პარლამენტთან ერთად ჩავერთოთ პროცესში, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს ჯანმრთელობის, ქონებისა და გარემოზე ზიანის მიყენების რისკები.

წერილი სრულად იხილეთ აქ. 

ასევე გაეცანით

საბუკოს წერილი პარლამენტს პიროტექნიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით

საბუკომ წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, პიროტექნიკის გამოყენების მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით შექმნას სამუშაო ჯგუფი და საკანონმდებლო ცვლილებებსა და მკაცრ რეგულაციებზე იმსჯელოს. 

საბუკო იმედოვნებს, რომ შეიზღუდება პიროტექნიკის მასობრივად უკონტროლო გამოყენება. მზად ვართ სხვა ორგანიზაციებთან, სამინისტროებთან და პარლამენტთან ერთად ჩავერთოთ პროცესში, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს ჯანმრთელობის, ქონებისა და გარემოზე ზიანის მიყენების რისკები.

წერილი სრულად იხილეთ აქ. 

ასევე გაეცანით