საბუკოს შენიშვნები და მოსაზრებები „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით

წარმოგიდგენთ საბუკოს შენიშვნებსა და მოსაზრებებს 2019 წლის 21 ოქტომბერს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ კანონპროექტთან დაკავშირებით.

თავდაპირველად, უნდა აღინიშნოს, რომ კანონპროექტი არაფერს ამბობს ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების (Special protection areas) დაარსებასა და მართვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობამ, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში, ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების განსაზღვრისა და დაწესების ვალდებულება აიღო.

აგრეთვე, დოკუმენტში ნახსენები არ არის საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, მაშინ, როდესაც საძოვრების არასწორი მართვა ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და შენარჩუნების თვალსაზრისით. ვფიქრობთ, რომ ეს ორი გარემოება მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს და საჭიროა, სამომავლოდ, ორივე საკითხი სათანადოდ აისახოს „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ კანონში. ქვემოთ წარმოგიდგენთ საბუკოს დეტალურ შენიშვნებსა და მოსაზრებებს კანონპროექტთან დაკავშირებით.

სრული დოკუმენი ხელმისაწვდომია ბმულზე

ასევე გაეცანით

საბუკოს შენიშვნები და მოსაზრებები „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით

წარმოგიდგენთ საბუკოს შენიშვნებსა და მოსაზრებებს 2019 წლის 21 ოქტომბერს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ კანონპროექტთან დაკავშირებით.

თავდაპირველად, უნდა აღინიშნოს, რომ კანონპროექტი არაფერს ამბობს ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების (Special protection areas) დაარსებასა და მართვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობამ, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში, ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების განსაზღვრისა და დაწესების ვალდებულება აიღო.

აგრეთვე, დოკუმენტში ნახსენები არ არის საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, მაშინ, როდესაც საძოვრების არასწორი მართვა ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და შენარჩუნების თვალსაზრისით. ვფიქრობთ, რომ ეს ორი გარემოება მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს და საჭიროა, სამომავლოდ, ორივე საკითხი სათანადოდ აისახოს „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ კანონში. ქვემოთ წარმოგიდგენთ საბუკოს დეტალურ შენიშვნებსა და მოსაზრებებს კანონპროექტთან დაკავშირებით.

სრული დოკუმენი ხელმისაწვდომია ბმულზე

ასევე გაეცანით