საბუკოს მოსაზრებები კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2013 წლების სამოქმედო გეგმა მოიცავს რამდენიმე სექტორს. ესენია: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა; ენერგიის მოხმარება სატრანსპორტო სექტორში; ენერგიის მოხმარება შენობებში; ენერგიის მოხმარება მრეწველობაში და სამრეწველო პროცესები; სოფლის მეურნეობა; ნარჩენების მართვა და სატყეო მეურნეობა. სტრატეგიაში წარმოდგენილი რამდენიმე საკითხი მნიშვნელოვანია საბუკოს მიერ განსაზღვრული კონსერვაციული მიზნების მისაღწევად.

იხილეთ საბუკოს მოსაზრებებს კლიმატის ცვლილების სტრატეგიაზე.

 

ასევე გაეცანით

საბუკოს მოსაზრებები კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2013 წლების სამოქმედო გეგმა მოიცავს რამდენიმე სექტორს. ესენია: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა; ენერგიის მოხმარება სატრანსპორტო სექტორში; ენერგიის მოხმარება შენობებში; ენერგიის მოხმარება მრეწველობაში და სამრეწველო პროცესები; სოფლის მეურნეობა; ნარჩენების მართვა და სატყეო მეურნეობა. სტრატეგიაში წარმოდგენილი რამდენიმე საკითხი მნიშვნელოვანია საბუკოს მიერ განსაზღვრული კონსერვაციული მიზნების მისაღწევად.

იხილეთ საბუკოს მოსაზრებებს კლიმატის ცვლილების სტრატეგიაზე.

 

ასევე გაეცანით