საბუკო ბათუმის ფრინველების ფესტივალზე

ბათუმის ყოველწლიურ ფრინველთა ფესტივალში საბუკო წელსაც აქტიურად იყო ჩართული.

ფესტივალი რამდენიმე ძირითად აქტივობას მოიცავდა, მათ შორის: სხვადასხვა ლოკაციიდან ფრინველთა მიგრაციაზე ყოველდღიურ დაკვირვებასა და დღის ბოლოს შედეგების შეჯამებას, ასევე პრეზენტაციებს, დისკუსიებსა და მოხსენებებს.

საბუკოს დირექტორმა, ნათია ჯავახიშვილმა ფესტივალის ფარგლებში ისაუბრა ბექობის არწივის კონსერვაციის საკითხზე.

ბექობის არწივის კონსერვაციის საქმეში საბუკო 2016 წლიდანაა ჩართული. ამ დრომდე ორგანზიაციამ 15 მართვეს დაუმაგრა GPS გადამცემები, რომელთა მოძრაობის ტრაექტორიასაც ყოველდღიურად აკვირდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დროისთვის მხოლოდ 3 მათგანია ცოცხალი, რადგან 8 მართვე იმსხვერპლა ელექტროგადამცემმა ხაზებმა, 1 ბრაკონიერებმა, ხოლო 3 გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა.

ფესტივალის ფარგლებშივე, საბუკომ არალეგალური ნადირობის საკითხების განხილვასაც უმასპინძლა. ბოლო წლების მანძილზე, საბუკო აქტიურად ახორციელებს არალეგალური ნადირობის მონიტორინგს.

მიგრაციაზე დაკვირვების პარალელურად, ორგანიზაციებმა უკანონო ნადირობის არაერთი შემთხვევა დააფიქსირეს და გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ყველა საჭირო ინფორმაცია მიაწოდეს.
ტრადიციულად, საბუკომ ბავშვების ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებებიც დაგეგმა.

ასევე გაეცანით

საბუკო ბათუმის ფრინველების ფესტივალზე

ბათუმის ყოველწლიურ ფრინველთა ფესტივალში საბუკო წელსაც აქტიურად იყო ჩართული.

ფესტივალი რამდენიმე ძირითად აქტივობას მოიცავდა, მათ შორის: სხვადასხვა ლოკაციიდან ფრინველთა მიგრაციაზე ყოველდღიურ დაკვირვებასა და დღის ბოლოს შედეგების შეჯამებას, ასევე პრეზენტაციებს, დისკუსიებსა და მოხსენებებს.

საბუკოს დირექტორმა, ნათია ჯავახიშვილმა ფესტივალის ფარგლებში ისაუბრა ბექობის არწივის კონსერვაციის საკითხზე.

ბექობის არწივის კონსერვაციის საქმეში საბუკო 2016 წლიდანაა ჩართული. ამ დრომდე ორგანზიაციამ 15 მართვეს დაუმაგრა GPS გადამცემები, რომელთა მოძრაობის ტრაექტორიასაც ყოველდღიურად აკვირდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დროისთვის მხოლოდ 3 მათგანია ცოცხალი, რადგან 8 მართვე იმსხვერპლა ელექტროგადამცემმა ხაზებმა, 1 ბრაკონიერებმა, ხოლო 3 გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა.

ფესტივალის ფარგლებშივე, საბუკომ არალეგალური ნადირობის საკითხების განხილვასაც უმასპინძლა. ბოლო წლების მანძილზე, საბუკო აქტიურად ახორციელებს არალეგალური ნადირობის მონიტორინგს.

მიგრაციაზე დაკვირვების პარალელურად, ორგანიზაციებმა უკანონო ნადირობის არაერთი შემთხვევა დააფიქსირეს და გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ყველა საჭირო ინფორმაცია მიაწოდეს.
ტრადიციულად, საბუკომ ბავშვების ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებებიც დაგეგმა.

ასევე გაეცანით