ანგარიშები

2022 წლის ანგარიში

დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

კვერნაკის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმა

კვერნაკის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმის პროექტი მომზადდა საბუკოს მიერ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

2021 წლის ანგარიში

დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმა

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმის პროექტი მომზადდა საბუკოს მიერ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

2020 წლის ანგარიში

ანგარიშში მოკლედაა შეჯამებული საბუკოს 2020 წლის საქმიანობა და მნიშვნელოვანი მიღწევები.

ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ცხვრისა და ცხვრის პროდუქტების პოტენციალი ევროკავშირის და სპარსეთის ყურის ქვეყნებში

ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია შემდეგ პროდუქციაზე: რძე და რძის ნაწარმი, ცხვრის ხორცი და ხორც­პროდუქტები, ცოცხალი ცხვარი და ცხვრის მატყლი. კვლევა მოიცავს ინფორმაციას სარეალიზაციო არხების, ტექნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტების შესახებ ადგილობრივ ბაზარზე, ევროკავშირისა და GCC­ის ქვეყნებში.

საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმოხილვა

„საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – საბუკო“ 2019 წლის 1 იანვრიდან მუშაობს მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის ხელშეწყობისათვის. პროექტის ფარგლებში, მიწის საფარის მდგომარეობა შეფასდა ჭაჭუნას აღკვე თილის ტერიტორიის 748.1 ჰექტარზე

მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური ანგარიში

დოკუმენტში წარმოდგენილია ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება და წყალდიდობის მოდელირების საბოლოო ანგარიში.

საძოვრების მართვის გეგმა ჭაჭუნას აღკვეთილისთვის

საძოვრების მართვის რეკომენდაციების საერთო მიზანს წარმოადგენს ჭაჭუნას აღკვეთილის ფარგლებში საძოვრების ტერიტორიაზე საქონლის მაქსიმალური მოცულობის განსაზღვრა და როტაციული ძოვების სქემის შემუშავება. გეგმა უნდა იყოს სამომავლოდ იჯარის კონტრაქტის საფუძველი, რომელიც დააკმაყოფილებს დაცული ტერიტორიის მოთხოვნებს.

ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა – ინფოგრაფიკა

მოცემულ ინფოგრაფიკაში მოკლედაა შეჯამებული საბუკოს მიერ ჩატარებული ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა

2017 წლის ანგარიში

საბუკოს  2017 წლის ანგარიშში შეჯამებულია განვლილი წლის მანძილზე ჩვენ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, აქტივობები და სამომავლო გეგმები

ცხვრისა და ცხვრის პროდუქტების პოტენციალი ევროკავშირის და სპარსეთის ყურის ქვეყნებში

ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია შემდეგ პროდუქციაზე: რძე და რძის ნაწარმი, ცხვრის ხორცი და ხორც­პროდუქტები, ცოცხალი ცხვარი და ცხვრის მატყლი. კვლევა მოიცავს ინფორმაციას სარეალიზაციო არხების, ტექნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტების შესახებ ადგილობრივ ბაზარზე, ევროკავშირისა და GCC­ის ქვეყნებში.

საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმოხილვა

„საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – საბუკო“ 2019 წლის 1 იანვრიდან მუშაობს მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის ხელშეწყობისათვის. პროექტის ფარგლებში, მიწის საფარის მდგომარეობა შეფასდა ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიის 748.1 ჰექტარზე.

მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური ანგარიში

დოკუმენტში წარმოდგენილია ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება და წყალდიდობის მოდელირების საბოლოო ანგარიში.

საძოვრების მართვის გეგმა ჭაჭუნას აღკვეთილისთვის

საძოვრების მართვის რეკომენდაციების საერთო მიზანს წარმოადგენს ჭაჭუნას აღკვეთილის ფარგლებში საძოვრების ტერიტორიაზე საქონლის მაქსიმალური მოცულობის განსაზღვრა და როტაციული ძოვების სქემის შემუშავება. გეგმა უნდა იყოს სამომავლოდ იჯარის კონტრაქტის საფუძველი, რომელიც დააკმაყოფილებს დაცული ტერიტორიის მოთხოვნებს.

ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა – ინფოგრაფიკა

მოცემულ ინფოგრაფიკაში მოკლედაა შეჯამებული საბუკოს მიერ ჩატარებული ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა

ზურმუხტის ქსელის საიტების კვლევა რაჭაში – რაჭა 3 და რაჭა 4

აღნიშნული ანგარიში წარმოადგენს იმ მასალების შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც მოპოვებულია საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი საიტების კვლევის დროს.

ზურმუხტის ქსელის საიტების კვლევა რაჭაში – რაჭა 1 და რაჭა 2

კვლევის მთავარი მიზანია ყველა სამეცნიერო მონაცემის შეგროვება და ორივე ადგილის (რაჭა 1 და რაჭა 2) შესახებ შესაბამისი სტანდარტული მონაცემთა ფორმების (SDF) შევსება.

2017 წლის ანგარიში

საბუკოს  2017 წლის ანგარიშში შეჯამებულია განვლილი წლის მანძილზე ჩვენ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, აქტივობები და სამომავლო გეგმები.