საბუკოს პუბლიკაციები

ბიომრავალფეროვნების რისკების შერბილება განვითარების პროექტებში

20 ნოემბერი, 2023 საქართველოში ჰიდროენერგეტიკის, ქარის ენერგიის, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და გზების მშენებლობის სწრაფი განვითარება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ბიომრავალფეროვნებისთვის. წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევში ხაზგასმულია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ინტეგრირების აუცილებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის პროცესში მდგრადი პროგრესის უზრუნველსაყოფად. პოლიტიკის ნარკვევის მიზანია განვითარების პროექტებისთვის ისეთი პროაქტიული მიდგომის ადვოკატირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდისა და საქართველოს მდიდარი...

Read more

პოლიტიკის ნარკვევი – ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრობლემები საქართველოში

25 დეკემბერი, 2023 ნარკვევის მიზანია, საქართველოში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრაქტიკის შესაბამისობის განსაზღვრა კარგ გარემოსდაცვით სტანდარტებთან და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ასევე რეკომენდაციების შემუშავება არსებული ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად. საკვლევი კითხვებია: რამდენად შეესაბამება საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასა და ევროკავშირის კანონმდებლობას? შესაძლებელია თუ არა, ევროკავშირის კანონმდებლობის სრულყოფილად დანერგვით, შევამციროთ განვითარების...

Read more

გარემოსდაცვითი ადვოკატირებისა და კომუნიკაციის მოდული

მოდული შემუშავებულია საბუკოს მიერ, პროექტის - ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ფარგლებში, დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის დაფინანსებით. მასში თავმოყრილია გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და აქტივიზმისთვის რელევანტური ინფორმაცია ორი თემატური მიმართულებით: ადვოკატირება და კომუნიკაცია.

Read more

“დაჩაგრული სანიტრები” ანუ ამბავი ლეშიჭამიებისა

ლეშიჭამიები დიდი ზომის, ხორცისმჭამელი ფრინველები არიან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი იკვებებიან გარემოში სხვა მტაცებლის მიერ დატოვებული ნანადირევის ნარჩენებით. ეს კი ეკოსისტემაში მათ  სანიტრის ფუნქციას აკისრებს. ისინი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ფრინველთა ჯგუფია, რომლებიც გვხვდებიან ყველა კონტინენტზე, გარდა ანტარქტიკისა, ავსტალიისა და მათი მიმდებარე კუნძულებისა. გაიგეთ მათზე მეტი ჩვენი ბუკლეტიდან...

Read more

ეზოს ბინადარი ფრინველების უპირატესობები

ამ ბროშურაში გაგაცნობთ ეზოს ბინადარ ფრინველებს, მოგიყვებით, თუ რა სარგებლობა მოაქვთ მათ და როგორ შეგვიძლია ისინი აივნებსა და ეზოებში მოვიჩვიოთ.

Read more