ორგანიზაციული განვითარების გრანტი

დასაწყისი: მაისი, 2019 წელი

დასასრული: მაისი, 2020 წელი

 

2019 წელს საბუკომ მოიპოვა Sigrid Rausing Trust-ის ერთწლიანი გრანტი ორგანიზაციული განვითარებისთვის.

მიღებული ფინანსური მხარდაჭერით საბუკო შეძლებს გააძლიეროს თავისი საქმიანობის ის მნიშნელოვანი კომპონენტები, რომელზე ფოკუსირებას სხვა, პროექტებზე ორიენტირებული გრანტების ფარგლებში ვერ ახერხებდა:

 • სტრატეგიული განვითარება
 • გუნდში კონსერვაციის ოფიცრის დამატება
 • ფრინველთა გამრავლების ეროვნული ატლასის შექმნა, წითელი ნუსხის სახეობების მონიტორინგი და  ფრინველთათვის მნიშნელოვანი ადგილების სიის შექმნა
 • თანამშრომელთა გადამზადება და შესაძლებლობის გაზრდა
 • ფონდების მოძიების სპეციალისტის დაქირავება
 • ფინანსები და აუდიტი
 • შემოსავლის გენერირება
 • ზოგადი მარკეტინგული საქმიანობა

 

 

ასევე გაეცანით

ორგანიზაციული განვითარების გრანტი

დასაწყისი: მაისი, 2019 წელი

დასასრული: მაისი, 2020 წელი

 

2019 წელს საბუკომ მოიპოვა Sigrid Rausing Trust-ის ერთწლიანი გრანტი ორგანიზაციული განვითარებისთვის.

მიღებული ფინანსური მხარდაჭერით საბუკო შეძლებს გააძლიეროს თავისი საქმიანობის ის მნიშნელოვანი კომპონენტები, რომელზე ფოკუსირებას სხვა, პროექტებზე ორიენტირებული გრანტების ფარგლებში ვერ ახერხებდა:

 • სტრატეგიული განვითარება
 • გუნდში კონსერვაციის ოფიცრის დამატება
 • ფრინველთა გამრავლების ეროვნული ატლასის შექმნა, წითელი ნუსხის სახეობების მონიტორინგი და  ფრინველთათვის მნიშნელოვანი ადგილების სიის შექმნა
 • თანამშრომელთა გადამზადება და შესაძლებლობის გაზრდა
 • ფონდების მოძიების სპეციალისტის დაქირავება
 • ფინანსები და აუდიტი
 • შემოსავლის გენერირება
 • ზოგადი მარკეტინგული საქმიანობა

 

 

ასევე გაეცანით