მონაწილეთა ნამუშევრები – ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღე 2021

წყლის კრიზისი რეალური და მზარდი საფრთხეა. ადამიანები იმაზე მეტი რაოდენობის წყალს მოვიხმართ, ვიდრე ბუნებას შეუძლია აღიდგინოს. ზიანდება და ნადგურდება ჭარბტენიანი ტერიტორიები – ეკოსისტემა, რომელზეც ჩვენი სასმელი წყალი და სიცოცხლე ყველაზე მეტადაა დამოკიდებული.

სწორედ ამიტომ, საბუკო შეუერთდა საერთაშორისო კამპანიას და ცნობიერების გაზრდის მიზნით, მოსწავლეებისათვის კონკურსი გამოაცხადა. წლევანდელი თემა მტკნარი წყალი იყო.

მონაწილეებმა შექმნეს ნახატები ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ, აღწერეს პრობლემები (მაგ: სახეობების, ჰაბიტატების დაკარგვა, დაბინძურება და ა.შ), ჭარბტენიანი ტერიტორიების სილამაზე და მნიშვნელობა. მოგვიყვნენ, თუ რატომ შეარჩიეს ეს თემა, რატომ არის ის მათთვის მნიშვნელოვანი, რაში ხედავენ გამოსავალს.

გამარჯვებულებს გადაეცათ საჩუქრები.

დიდი სიხარულით გიზიარებთ ჩვენი მონაწილეების ნამუშევრებს.

ასევე გაეცანით

მონაწილეთა ნამუშევრები – ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღე 2021

წყლის კრიზისი რეალური და მზარდი საფრთხეა. ადამიანები იმაზე მეტი რაოდენობის წყალს მოვიხმართ, ვიდრე ბუნებას შეუძლია აღიდგინოს. ზიანდება და ნადგურდება ჭარბტენიანი ტერიტორიები – ეკოსისტემა, რომელზეც ჩვენი სასმელი წყალი და სიცოცხლე ყველაზე მეტადაა დამოკიდებული.

სწორედ ამიტომ, საბუკო შეუერთდა საერთაშორისო კამპანიას და ცნობიერების გაზრდის მიზნით, მოსწავლეებისათვის კონკურსი გამოაცხადა. წლევანდელი თემა მტკნარი წყალი იყო.

მონაწილეებმა შექმნეს ნახატები ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ, აღწერეს პრობლემები (მაგ: სახეობების, ჰაბიტატების დაკარგვა, დაბინძურება და ა.შ), ჭარბტენიანი ტერიტორიების სილამაზე და მნიშვნელობა. მოგვიყვნენ, თუ რატომ შეარჩიეს ეს თემა, რატომ არის ის მათთვის მნიშვნელოვანი, რაში ხედავენ გამოსავალს.

გამარჯვებულებს გადაეცათ საჩუქრები.

დიდი სიხარულით გიზიარებთ ჩვენი მონაწილეების ნამუშევრებს.

ასევე გაეცანით