კახეთის სტეპები: ბალანსი ცოცხალ ლანდშაფტსა ან მომავალ უდაბნოს შორის

საბუკო 2019 წლიდან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ჭაჭუნის აღკვეთილში, „მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის“ პროექტს ახორციელებდა. წარმატებით დასრულების შემდგომ, საშუალება მოგვეცა, საქმიანობის არეალი გაგვეფართოვებინა. პირველ ეტაპზე მიღწეული შედეგები კი, მეორე ეტაპისთვის გაცილებით ვრცელი ლანდშაფტის შენარჩუნების თუ აღდგენის საფუძველი გამხდარიყო. ამჯერად 2022 – 2027 წლებში, ჭაჭუნის აღკვეთილთან ერთად, ვაშლოვანის, სამუხის დაცულ ტერიტორიებს და კოწახურას „ზურმუხტის ქსელის“ ტერიტორიას მოვიცავთ.

წლების განმავლობაში, კლიმატის ცვლილებისა თუ ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი მოხმარების გამო, ველური სახეობებისთვის სულ უფრო ვიწროვდებოდა საარსებო გარემო, მაშინ, როცა ამ ტერიტორიაზე ლეოპარდიც კი გხვდებოდა. ამრიგად, პროექტის მთავარ მიზანს სახეობებისა და ჰაბიტატების დაცვა წარმოადგენს, ერთიანი ეკოლოგიური ქსელის ფარგლებში, სადაც ველური ბუნება და ადამიანების საქმიანობა ჰარმონიულად გააგრძელებს თანაცხოვრებას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

  • ივრის ხეობაში, 25 000 ჰექტარზე, (საიდანაც 20000 ჰა დაცული ტერიტორიაა, ხოლო 5000 ჰა კერძო საკუთრება) მდგრადი ძოვების სისტემა დაინერგება, რის შედეგადაც აღდგება და გაუმჯობესდება საძოვრების მდგომარეობა და ბიომრავალფეროვნება.
  • შემუშავდება და განხორციელდება კანონმდებლობა და პოლიტიკა, რის შედეგადაც გაუმჯობესდება პროექტის სამიზნე სახეობების პოპულაციების და ჰაბიტატების მდგომარეობა.
  • გამოვლინდება საპროექტო ტერიტორიაზე კავკასიური ლეოპარდის გადაშენების მიზეზები და შემუშავდება საჭირო ზომები მათი შემცირებისა და აღმოფხვრისთვის, რაც შესაძლებელს გახდის ამ სახეობის დაბრუნებისთვის საჭირო გარემოს შექმნას.
  • აღდგება ივრის ჭალის ტყე, სადაც წარმოდგენილი იქნება მცენარეებისა და ცხოველთა სახეობების, მცენარეულობის ტიპებისა და ეკოლოგიური პროცესების მრავალფეროვნება.
  • ცოდნის გაზიარება და გაცვლა, გაუმჯობესებული ფინანსური მდგრადობა და ცნობიერების ამაღლება ხელს შეუწყობს საძოვრების მდგრად მართვას საქართველოში.

პროექტი მხარდაჭერილია Endangered Landscapes&Seascape Programme მიერ, რომელსაც მართავს კემბრიჯის კონსერვაციული ინიციატივა Lisbet Rausing და Peter Baldwin–ის საქველმოქმედო ფონდ Arcadia-სთან პარტნიორობით

ასევე გაეცანით

კახეთის სტეპები: ბალანსი ცოცხალ ლანდშაფტსა ან მომავალ უდაბნოს შორის

საბუკო 2019 წლიდან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ჭაჭუნის აღკვეთილში, „მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის“ პროექტს ახორციელებდა. წარმატებით დასრულების შემდგომ, საშუალება მოგვეცა, საქმიანობის არეალი გაგვეფართოვებინა. პირველ ეტაპზე მიღწეული შედეგები კი, მეორე ეტაპისთვის გაცილებით ვრცელი ლანდშაფტის შენარჩუნების თუ აღდგენის საფუძველი გამხდარიყო. ამჯერად 2022 – 2027 წლებში, ჭაჭუნის აღკვეთილთან ერთად, ვაშლოვანის, სამუხის დაცულ ტერიტორიებს და კოწახურას „ზურმუხტის ქსელის“ ტერიტორიას მოვიცავთ.

წლების განმავლობაში, კლიმატის ცვლილებისა თუ ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი მოხმარების გამო, ველური სახეობებისთვის სულ უფრო ვიწროვდებოდა საარსებო გარემო, მაშინ, როცა ამ ტერიტორიაზე ლეოპარდიც კი გხვდებოდა. ამრიგად, პროექტის მთავარ მიზანს სახეობებისა და ჰაბიტატების დაცვა წარმოადგენს, ერთიანი ეკოლოგიური ქსელის ფარგლებში, სადაც ველური ბუნება და ადამიანების საქმიანობა ჰარმონიულად გააგრძელებს თანაცხოვრებას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

  • ივრის ხეობაში, 25 000 ჰექტარზე, (საიდანაც 20000 ჰა დაცული ტერიტორიაა, ხოლო 5000 ჰა კერძო საკუთრება) მდგრადი ძოვების სისტემა დაინერგება, რის შედეგადაც აღდგება და გაუმჯობესდება საძოვრების მდგომარეობა და ბიომრავალფეროვნება.
  • შემუშავდება და განხორციელდება კანონმდებლობა და პოლიტიკა, რის შედეგადაც გაუმჯობესდება პროექტის სამიზნე სახეობების პოპულაციების და ჰაბიტატების მდგომარეობა.
  • გამოვლინდება საპროექტო ტერიტორიაზე კავკასიური ლეოპარდის გადაშენების მიზეზები და შემუშავდება საჭირო ზომები მათი შემცირებისა და აღმოფხვრისთვის, რაც შესაძლებელს გახდის ამ სახეობის დაბრუნებისთვის საჭირო გარემოს შექმნას.
  • აღდგება ივრის ჭალის ტყე, სადაც წარმოდგენილი იქნება მცენარეებისა და ცხოველთა სახეობების, მცენარეულობის ტიპებისა და ეკოლოგიური პროცესების მრავალფეროვნება.
  • ცოდნის გაზიარება და გაცვლა, გაუმჯობესებული ფინანსური მდგრადობა და ცნობიერების ამაღლება ხელს შეუწყობს საძოვრების მდგრად მართვას საქართველოში.

პროექტი მხარდაჭერილია Endangered Landscapes&Seascape Programme მიერ, რომელსაც მართავს კემბრიჯის კონსერვაციული ინიციატივა Lisbet Rausing და Peter Baldwin–ის საქველმოქმედო ფონდ Arcadia-სთან პარტნიორობით

ასევე გაეცანით