ბაღის ფრინველთა საათი

ბაღის ფრინველთა საათი

Risus suspendisse a orci penatibus a felis suscipit consectetur vestibulum sodales dui cum ultricies lacus interdum. Per suspendisse adipiscing a suspendisse auctor nibh a et at curae condimentum suspendisse.

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff.

Dictumst per ante cras suscipit nascetur ullamcorper in nullam fermentum condimentum torquent iaculis reden posuere potenti viverra condimentum dictumst id tellus suspendisse convallis condimentum.

The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked. “What’s happened to me?” he thought. It wasn’t a dream.

His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.

სახელმძღვანელოები

კონტენტი ჯერჯერობით არ არის

დაკვირვების შედეგები

მასწავლებლის სახელი
Field is required!
Field is required!
სკოლა
Field is required!
Field is required!
დაკვირვების თარიღი
Field is required!
Field is required!
მონაწილეთა რაოდენობა
Field is required!
Field is required!
ყურადღება! გთხოვთ, მიუთითეთ აღრიცხული სახეობები და თითოეულის რაოდენობა. წინააღმდეგ შემთხევაში, თქვენი განაცხადი არ მიიღება!
მაგალითად: 5 ნიბლია, 7 ჩიტბატონა...
Field is required!
Field is required!
მასწავლებლის გვარი
Field is required!
Field is required!
თქვენი ელ-ფოსტა
Field is required!
Field is required!
დაკვირვების ადგილი
Field is required!
Field is required!
გთხოვთ, მიუთითეთ დაწყებისა და დასრულების დროები
დაკვირვების დრო
Field is required!
Field is required!
გამოიყენეთ თუ არა საბუკოს აპლიკაცია დაკვირვებისთვის?
Field is required!
Field is required!