გარემოსდაცვითი ადვოკატირებისა და კომუნიკაციის მოდული

მოდული შემუშავებულია საბუკოს მიერ, პროექტის – ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში – ფარგლებში, დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის დაფინანსებით. მასში თავმოყრილია გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და აქტივიზმისთვის რელევანტური ინფორმაცია ორი თემატური მიმართულებით: ადვოკატირება და კომუნიკაცია.

ასევე გაეცანით

გარემოსდაცვითი ადვოკატირებისა და კომუნიკაციის მოდული

მოდული შემუშავებულია საბუკოს მიერ, პროექტის – ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში – ფარგლებში, დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის დაფინანსებით. მასში თავმოყრილია გარემოსდაცვითი საქმიანობისა და აქტივიზმისთვის რელევანტური ინფორმაცია ორი თემატური მიმართულებით: ადვოკატირება და კომუნიკაცია.

ასევე გაეცანით