ადგილობრივი თემის გაძლიერება

ადგილობრივი თემის გაძლიერება სასიკეთოდ აისახება ბუნებაზეც.

საბუკო ძალებს არ იშურებს ფერმერებისა და მეცხვარეებისთვის საჭირო მხარდაჭერის აღმოსაჩენად და კვლევების საფუძველზე ამზადებს რეკომენდაციებს მათი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

ამ ეტაპზე, საბუკო, ექსპორტის განვითარების ასოციაციასთან ერთად, ცხვრისა და ცხვრის შემდგომი პროდუქტების პოტენციალის მიმოხილვას ამზადებს, რათა ექსპორტით დაინტერესებულ ფერმერებს ადაპტირებული ყველა საჭირო ინფორმაცია მიაწოდოს.

ისტორიები

მომგებიანი ბიზნესი თუ მილევადი ტრადიცია – რა გზას გადის მეცხვარეობა

გაეცანი სრულად

პროექტები