საგანმანათლებლო მოდულები

ბუნებაში გაკვეთილების ჩატარება სწავლის პროცესს შეგრძენებების დონეზე წარმართავს და ბუნებასთან ემოციურ კავშირს ქმნის. ამ დროს იქმნება ყველანაირი პირობა, რათა ადამიანს გაუჩნდეს კითხვები და კვლევა-ძიების მოტივაცია. ეს ახალისებს ბუნების შესახებ ცოდნის შეძენას და აღრმავებს ადამიანისა და ბუნების ურთიერთკავშირს. ბუნებრივ პირობებში განათლების მიღება ჰოლისტიური პროცესია.

ქვემოთ მოცემული საგანმანათლებლო მოდულები დაგეხმარებათ, კარგად მოემზადოთ ტყეში გაკვეთილების ჩასატარებლად. ეს მოდულები წარმოადგენს კვლევების, აღმოჩენების, გამოცდილებებისა და შემოქმედებითი პროცესების ერთობლიობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოდულები შედგენილია კუს ტბის სალაშქრო ბილიკების კონტექსტში, მათი გამოყენება ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ სხვა ტყესთან მიმართებაში. აქ პრიორიტეტული ბუნებაში მიღებული გამოცდილებაა.

ტყის იარუსები

ბავშვები შეისწავლიან ტყის სხვადასხვა იარუსებს და თუ რომელი ცხოველები ბინადრობენ ამ იარუსებში. ჩხიკვის დახმარებით ისინი ეცნობიან სხვადასხვა იარუსების ფუნქციებს ეკოსისტემაში. ბავშვები შეისწავლიან ტყის სხვადასხვა იარუსებს.

ტყის ნიადაგი

ბავშვები სწავლობენ ტყის ნიადაგის ძირითად შრეებს. ისინი მათში აღმოაჩენენ სიცოცხლეს და ეცნობიან ამ შრეებში მობინადრე არსებების მნიშვნელობას. ისინი ასევე ეცნობიან ტყის მნიშვნელობას ეროზიისგან დაცვაში. ბავშვები სწავლობენ ნიადაგის შრეებს.

ტყის მობინადრენი

ეს მოდული ფოკუსირებას ახდენს ტყეში მობინადრე ძუძუმწოვრებზე. ბავშვები სწავლობენ ამ ცხოველების ცხოვრების წესს, და თუ როგორ გამოიყურებიან ისინი. ნაკვალევის მიხედვით სწავლობენ გარჩევას, თუ რომელი ცხოველები ბინადრობენ კონკრეტულ ტყეში.

ხეები

ბავშვები ეცნობიან სხვადასხვა მცენარის თესლებს და სწავლობენ მათ გარჩევას ერთმანეთისგან. ისინი სწავლობენ, თუ რომელი თესლი რომელი ცხოველის საკვებს წარმოადგენს. ეცნობიან ხეების განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს. ისწავლიან ხის სიმაღლის განსაზღვრის მარტივ მეთოდებს, რაც მათ წარმოდგენას შეუქმნის ხეების რეალურ ზომებზე.

ტყის ხმები

ბავშვები ავარჯიშებენ სმენას. ისინი სწავლობენ ცხოველების მიერ გამოცემული ხმების მოსმენის მნიშვნელობას. ეცნობიან მერქნის, როგორც რეზონანსული სხეულის, თვისებებს. ისინი სწავლობენ ცხოველების მიერ გამოცემული ხმების მოსმენის მნიშვნელობას. ეცნობიან მერქნის, როგორც რეზონანსული სხეულის, თვისებებს.

ასევე გაეცანით

საგანმანათლებლო მოდულები

ბუნებაში გაკვეთილების ჩატარება სწავლის პროცესს შეგრძენებების დონეზე წარმართავს და ბუნებასთან ემოციურ კავშირს ქმნის. ამ დროს იქმნება ყველანაირი პირობა, რათა ადამიანს გაუჩნდეს კითხვები და კვლევა-ძიების მოტივაცია. ეს ახალისებს ბუნების შესახებ ცოდნის შეძენას და აღრმავებს ადამიანისა და ბუნების ურთიერთკავშირს. ბუნებრივ პირობებში განათლების მიღება ჰოლისტიური პროცესია.

ქვემოთ მოცემული საგანმანათლებლო მოდულები დაგეხმარებათ, კარგად მოემზადოთ ტყეში გაკვეთილების ჩასატარებლად. ეს მოდულები წარმოადგენს კვლევების, აღმოჩენების, გამოცდილებებისა და შემოქმედებითი პროცესების ერთობლიობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოდულები შედგენილია კუს ტბის სალაშქრო ბილიკების კონტექსტში, მათი გამოყენება ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ სხვა ტყესთან მიმართებაში. აქ პრიორიტეტული ბუნებაში მიღებული გამოცდილებაა.

ტყის იარუსები

ბავშვები შეისწავლიან ტყის სხვადასხვა იარუსებს და თუ რომელი ცხოველები ბინადრობენ ამ იარუსებში. ჩხიკვის დახმარებით ისინი ეცნობიან სხვადასხვა იარუსების ფუნქციებს ეკოსისტემაში. ბავშვები შეისწავლიან ტყის სხვადასხვა იარუსებს.

ტყის ნიადაგი

ბავშვები სწავლობენ ტყის ნიადაგის ძირითად შრეებს. ისინი მათში აღმოაჩენენ სიცოცხლეს და ეცნობიან ამ შრეებში მობინადრე არსებების მნიშვნელობას. ისინი ასევე ეცნობიან ტყის მნიშვნელობას ეროზიისგან დაცვაში. ბავშვები სწავლობენ ნიადაგის შრეებს.

ტყის მობინადრენი

ეს მოდული ფოკუსირებას ახდენს ტყეში მობინადრე ძუძუმწოვრებზე. ბავშვები სწავლობენ ამ ცხოველების ცხოვრების წესს, და თუ როგორ გამოიყურებიან ისინი. ნაკვალევის მიხედვით სწავლობენ გარჩევას, თუ რომელი ცხოველები ბინადრობენ კონკრეტულ ტყეში.

ხეები

ბავშვები ეცნობიან სხვადასხვა მცენარის თესლებს და სწავლობენ მათ გარჩევას ერთმანეთისგან. ისინი სწავლობენ, თუ რომელი თესლი რომელი ცხოველის საკვებს წარმოადგენს. ეცნობიან ხეების განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს. ისწავლიან ხის სიმაღლის განსაზღვრის მარტივ მეთოდებს, რაც მათ წარმოდგენას შეუქმნის ხეების რეალურ ზომებზე.

ტყის ხმები

ბავშვები ავარჯიშებენ სმენას. ისინი სწავლობენ ცხოველების მიერ გამოცემული ხმების მოსმენის მნიშვნელობას. ეცნობიან მერქნის, როგორც რეზონანსული სხეულის, თვისებებს. ისინი სწავლობენ ცხოველების მიერ გამოცემული ხმების მოსმენის მნიშვნელობას. ეცნობიან მერქნის, როგორც რეზონანსული სხეულის, თვისებებს.

ასევე გაეცანით