პუბლიკაციები

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევი

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევში, რომელიც საბუკომ მოამზადა, შესულია ჭაჭუნისა და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული სახეობები და ინფორმაცია მათი მახასიათებლების, ეროვნული სტატუსების,...

ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა

ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა საქართველოში მომზადდა საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის - საბუკოს კვლევების შედეგების მიხედვით, რომლებიც 2015 წელს დაიწყო და დღემდე...

ბიომრავალფეროვნების რისკების შერბილება განვითარების პროექტებში

20 ნოემბერი, 2023 საქართველოში ჰიდროენერგეტიკის, ქარის ენერგიის, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და გზების მშენებლობის სწრაფი განვითარება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ბიომრავალფეროვნებისთვის. წინამდებარე პოლიტიკის...

პოლიტიკის ნარკვევი – ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრობლემები საქართველოში

25 დეკემბერი, 2023 ნარკვევის მიზანია, საქართველოში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრაქტიკის შესაბამისობის განსაზღვრა კარგ გარემოსდაცვით სტანდარტებთან და ევროკავშირის...

გარემოსდაცვითი ადვოკატირებისა და კომუნიკაციის მოდული

მოდული შემუშავებულია საბუკოს მიერ, პროექტის - ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ფარგლებში, დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების...

“დაჩაგრული სანიტრები” ანუ ამბავი ლეშიჭამიებისა

ლეშიჭამიები დიდი ზომის, ხორცისმჭამელი ფრინველები არიან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი იკვებებიან გარემოში სხვა მტაცებლის მიერ დატოვებული ნანადირევის ნარჩენებით. ეს...

ეზოს ბინადარი ფრინველების უპირატესობები

ამ ბროშურაში გაგაცნობთ ეზოს ბინადარ ფრინველებს, მოგიყვებით, თუ რა სარგებლობა მოაქვთ მათ და როგორ შეგვიძლია ისინი აივნებსა და ეზოებში მოვიჩვიოთ.