პროექტები

ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

დასაწყისი: ნოემბერი 2021 ხანგრძლივობა: 1 წელი   12 თვიანი პროექტი - “ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“ მიზნად...