ფრინველთა თავშეყრის ადგილები

ძალიან ხშირად ხდება, რომ ქალაქებში ბუნება ადამიანთა უმეტესობისათვის შეუმჩნეველია. თუმცა, ქალაქებიც გარემოს ნაწილს წარმოადგენენ და ისინი...

გაეცანი სრულად