ბაღის ფრინველთა საათი

“ბაღის ფრინველთა საათი” გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო კამპანიაა, რომლის მიზანიც საქართველოში არსებული ბაღის ფრინველების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაა. კამპანიის ფარგლებში აღირიცხებიან ფართოდ გავრცელებული ბაღის ფრინველები.

“ბაღის ფრინველთა საათში” მონაწილეობის შემდეგ თქვენს მოსწავლეებს შეეძლებათ ბაღის ფრინველების ცნობა, უკეთ შეძლებენ გაიგონ ბუნების მდგომარეობისა და ადამიანების კეთილდღეობის პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულება, რადგანაც სწორედ ასეთ ფართოდ გავრცელებულ ფრინველებზე დაკვირვებითაა შესაძლებელი განვსაზღვროთ, რა მდგომარეობაშია გარემო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ.
გთხოვთ, თქვენი დაკვირვების მონაცემები ასახოთ სარეგისტრაციო ფორმაში.

 

მასწავლებლის სახელი
Field is required!
Field is required!
სკოლა
Field is required!
Field is required!
დაკვირვების თარიღი
Field is required!
Field is required!
მონაწილეთა რაოდენობა
Field is required!
Field is required!
ყურადღება! გთხოვთ, მიუთითეთ აღრიცხული სახეობები და თითოეულის რაოდენობა. წინააღმდეგ შემთხევაში, თქვენი განაცხადი არ მიიღება!
მაგალითად: 5 ნიბლია, 7 ჩიტბატონა...
Field is required!
Field is required!
მასწავლებლის გვარი
Field is required!
Field is required!
თქვენი ელ-ფოსტა
Field is required!
Field is required!
დაკვირვების ადგილი
Field is required!
Field is required!
გთხოვთ, მიუთითეთ დაწყებისა და დასრულების დროები
დაკვირვების დრო
Field is required!
Field is required!
გამოიყენეთ თუ არა საბუკოს აპლიკაცია დაკვირვებისთვის?
Field is required!
Field is required!

ასევე გაეცანით

კონტენტი ჯერჯერობით არ არის

ბაღის ფრინველთა საათი

“ბაღის ფრინველთა საათი” გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო კამპანიაა, რომლის მიზანიც საქართველოში არსებული ბაღის ფრინველების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაა. კამპანიის ფარგლებში აღირიცხებიან ფართოდ გავრცელებული ბაღის ფრინველები.

“ბაღის ფრინველთა საათში” მონაწილეობის შემდეგ თქვენს მოსწავლეებს შეეძლებათ ბაღის ფრინველების ცნობა, უკეთ შეძლებენ გაიგონ ბუნების მდგომარეობისა და ადამიანების კეთილდღეობის პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულება, რადგანაც სწორედ ასეთ ფართოდ გავრცელებულ ფრინველებზე დაკვირვებითაა შესაძლებელი განვსაზღვროთ, რა მდგომარეობაშია გარემო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ.
გთხოვთ, თქვენი დაკვირვების მონაცემები ასახოთ სარეგისტრაციო ფორმაში.

 

მასწავლებლის სახელი
Field is required!
Field is required!
სკოლა
Field is required!
Field is required!
დაკვირვების თარიღი
Field is required!
Field is required!
მონაწილეთა რაოდენობა
Field is required!
Field is required!
ყურადღება! გთხოვთ, მიუთითეთ აღრიცხული სახეობები და თითოეულის რაოდენობა. წინააღმდეგ შემთხევაში, თქვენი განაცხადი არ მიიღება!
მაგალითად: 5 ნიბლია, 7 ჩიტბატონა...
Field is required!
Field is required!
მასწავლებლის გვარი
Field is required!
Field is required!
თქვენი ელ-ფოსტა
Field is required!
Field is required!
დაკვირვების ადგილი
Field is required!
Field is required!
გთხოვთ, მიუთითეთ დაწყებისა და დასრულების დროები
დაკვირვების დრო
Field is required!
Field is required!
გამოიყენეთ თუ არა საბუკოს აპლიკაცია დაკვირვებისთვის?
Field is required!
Field is required!

ასევე გაეცანით

კონტენტი ჯერჯერობით არ არის