ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევი

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევში, რომელიც საბუკომ მოამზადა, შესულია ჭაჭუნისა და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული სახეობებ...

გაეცანი სრულად

ბიომრავალფეროვნების რისკების შერბილება განვითარების პროექტებში

20 ნოემბერი, 2023 საქართველოში ჰიდროენერგეტიკის, ქარის ენერგიის, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და გზების მშენებლობის სწრაფი განვითა...

გაეცანი სრულად