საბუკოს მოსაზრებები საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამის (NEAP 4) პროექტთან დაკავშირებით

საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამა (2022 – 2026 წწ) საკვანძო დოკუმენტია გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და ბუნებ...

გაეცანი სრულად

რატომ და როგორ მიგრირებენ ფრინველები?

რატომ მიგრირებენ ფრინველები? საით მიდიან? როგორ იგებენ, რომ მიგრაციის დრო მოახლოვდა? ყველა მათგანი მიგრირებს? ფრინველთა მიგრაციის შესა...

გაეცანი სრულად

კონკურსი და რესურსები მასწავლებლებისთვის

Spring Alive საერთაშორისო პროექტია, რომელსაც ორგანიზებას უწევს BirdLife International. კამპანიის მიზანია ევროპელი, აზიელი და აფრიკელი ბ...

გაეცანი სრულად

ყველას შეუძლია, იყოს მეცნიერი!

Spring Alive საერთაშორისო პროექტია, რომელსაც ორგანიზებას უწევს BirdLife International. კამპანიის მიზანია ევროპელი, აზიელი და აფრიკელი ბ...

გაეცანი სრულად

არასამთავრობო ორგანიზაციები და დარგის ექსპერტები უარყოფითად აფასებენ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ შეტანილ ცვლილებებს

2022 წლის 17 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგე...

გაეცანი სრულად

საბუკოს მოსაზრებები „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით

„ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამართლებრივ საფუძვლებს. კანონპროექტი,...

გაეცანი სრულად