შესყიდვა თარჯიმნის მომსახურებაზე

ა(ა)იპ „საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის - საბუკო“ 2014 წლიდან საქმიანობს გარემოსდაცვითი მიმართულებით. ორგანიზაციის მიზანი ბიომრავ...

გაეცანი სრულად

შესყიდვა შეხვედრის ლოჯისტიკური უზრუნველყოფისთვის

ა(ა)იპ „საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის - საბუკო“ 2014 წლიდან საქმიანობს გარემოსდაცვითი მიმართულებით. ორგანიზაციის მიზანი ბიომრავ...

გაეცანი სრულად

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევი

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევში, რომელიც საბუკომ მოამზადა, შესულია ჭაჭუნისა და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული სახეობებ...

გაეცანი სრულად