საბუკოს მოსაზრებები და წინადადებები საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე

საბუკომ მოამზადა მოსაზრებები და წინადადებები:

  • საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე;
  • კანონპროექტზე საქართველოს კანონში ,,სამრეწველო ემისიების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ;
  • კანონპროექტზე საქართველოს კანონში ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“.

აღნიშნული მოსაზრებები, მუხლების მიხედვით, გაერთიანებული სახით იხილეთ დოკუმენტში.

ასევე გაეცანით

საბუკოს მოსაზრებები და წინადადებები საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე

საბუკომ მოამზადა მოსაზრებები და წინადადებები:

  • საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კანონის პროექტზე;
  • კანონპროექტზე საქართველოს კანონში ,,სამრეწველო ემისიების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ;
  • კანონპროექტზე საქართველოს კანონში ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“.

აღნიშნული მოსაზრებები, მუხლების მიხედვით, გაერთიანებული სახით იხილეთ დოკუმენტში.

ასევე გაეცანით