ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევი

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევში, რომელიც საბუკომ მოამზადა, შესულია ჭაჭუნისა და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული სახეობები და ინფორმაცია მათი მახასიათებლების, ეროვნული სტატუსების, ფიზიკური მახასიათებლების, ქცევის, ჰაბიტატების, გავრცელების არეალების და საფრთხეების შესახებ.

სარკვევი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

ასევე გაეცანით

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევი

ბიომრავალფეროვნების საველე სარკვევში, რომელიც საბუკომ მოამზადა, შესულია ჭაჭუნისა და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული სახეობები და ინფორმაცია მათი მახასიათებლების, ეროვნული სტატუსების, ფიზიკური მახასიათებლების, ქცევის, ჰაბიტატების, გავრცელების არეალების და საფრთხეების შესახებ.

სარკვევი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

ასევე გაეცანით