ბიომრავალფეროვნების რისკების შერბილება განვითარების პროექტებში

20 ნოემბერი, 2023

საქართველოში ჰიდროენერგეტიკის, ქარის ენერგიის, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და გზების მშენებლობის სწრაფი განვითარება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ბიომრავალფეროვნებისთვის. წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევში ხაზგასმულია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ინტეგრირების აუცილებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის პროცესში მდგრადი პროგრესის უზრუნველსაყოფად. პოლიტიკის ნარკვევის მიზანია განვითარების პროექტებისთვის ისეთი პროაქტიული მიდგომის ადვოკატირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდისა და საქართველოს მდიდარი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ჰარმონიზებას და უზრუნველყოფს ქვეყნის მდგრად განვითარებას

პოლიტიკის ნარკვევი მომზადდა პროექტის – ბიომრავალფეროვნება და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში: პარტნიორობა ურთიერთდაკავშირებული გამოწვევებისთვის და გადაწყვეტილებებისთვის – ფარგლებში, რომელიც საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოსთან და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისთან თანამშრომლობით განხორციელდა.

ასევე გაეცანით

ბიომრავალფეროვნების რისკების შერბილება განვითარების პროექტებში

20 ნოემბერი, 2023

საქართველოში ჰიდროენერგეტიკის, ქარის ენერგიის, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და გზების მშენებლობის სწრაფი განვითარება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ბიომრავალფეროვნებისთვის. წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევში ხაზგასმულია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ინტეგრირების აუცილებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის პროცესში მდგრადი პროგრესის უზრუნველსაყოფად. პოლიტიკის ნარკვევის მიზანია განვითარების პროექტებისთვის ისეთი პროაქტიული მიდგომის ადვოკატირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდისა და საქართველოს მდიდარი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ჰარმონიზებას და უზრუნველყოფს ქვეყნის მდგრად განვითარებას

პოლიტიკის ნარკვევი მომზადდა პროექტის – ბიომრავალფეროვნება და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში: პარტნიორობა ურთიერთდაკავშირებული გამოწვევებისთვის და გადაწყვეტილებებისთვის – ფარგლებში, რომელიც საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოსთან და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისთან თანამშრომლობით განხორციელდა.

ასევე გაეცანით