ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა

ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა საქართველოში მომზადდა საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის – საბუკოს კვლევების შედეგების მიხედვით, რომლებიც 2015 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მათზე დაყრდნობით განისაზღვრა პოპულაციაზე უარყოფითად მოქმედი საფრთხეები, ასევე კონსერვაციის სპეციალური ზომები – ამოცანები, ქმედებები, რომლებიც სახეობის სახარბიელო კონსერვაციული სტატუსის მისაღწევადაა აუცილებელი. ამრიგად, ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა ხელს შეუწყობს საქართველოში ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

გეგმის გასაცნობად იხილეთ დოკუმენტი

ასევე გაეცანით

ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა

ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა საქართველოში მომზადდა საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის – საბუკოს კვლევების შედეგების მიხედვით, რომლებიც 2015 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მათზე დაყრდნობით განისაზღვრა პოპულაციაზე უარყოფითად მოქმედი საფრთხეები, ასევე კონსერვაციის სპეციალური ზომები – ამოცანები, ქმედებები, რომლებიც სახეობის სახარბიელო კონსერვაციული სტატუსის მისაღწევადაა აუცილებელი. ამრიგად, ბექობის არწივის კონსერვაციის გეგმა ხელს შეუწყობს საქართველოში ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

გეგმის გასაცნობად იხილეთ დოკუმენტი

ასევე გაეცანით